Služby


Společnost ENEKO.CZ s.r.o. byla založena v roce 2009.


Zajistíme pro Vás:

      Projekční činnost

  • vodní hospodářství (kanalizace, vodovody, ČS, malé ČOV, malé vodní nádrže)
  • pozemní stavitelství (rodinné a bytové domy, rekonstrukce objektů)
  • kompletní zpracování ZTV (návrh, připojení, zpevněné plochy, vodohospodářské sítě, plynovod, veřejné osvětlení)
  • optické datové sítě

      Inženýrskou činnost

  • vyjádření dotčených orgánů státní správy
  • komunikaci s úřady
  • zajištění smluv a souhlasů 

      Realizaci VH staveb (vodovody, kanalizace)

      Elektromontážní práce, měření a regulace

      Návrh a realizaci zabezpečovacích a kamerových systémů

      Návrh a realizaci fotovoltaických elektráren pro rodinné domy včetně vyřízení dotací

      Účetnictví, účetní a daňové poradenství