Služby


Společnost ENEKO.CZ s.r.o. byla založena v roce 2009.


Zajistíme pro Vás:

Projekční činnost

– vodní hospodářství (kanalizace, vodovody, čerpací stanice, úpravny vody, vrty, čistírny odpadních vod, vodní nádrže)

– pozemní stavitelství (rodinné a bytové domy, rekonstrukce objektů)

– kompletní zpracování ZTV (návrh, připojení, zpevněné plochy, vodohospodářské sítě, plynovod, veřejné osvětlení)

– projekty elektro a MaR

– optické datové sítě

– položkový výkaz výměr a rozpočet

Inženýrskou činnost

– vyjádření dotčených orgánů státní správy

– komunikaci s úřady

– zajištění smluv a souhlasů

– zajištění potřebných povolení ke stavbě

Realizaci VH staveb (vodovody, kanalizace)

Elektromontážní práce, měření a regulace

Návrh a realizaci zabezpečovacích a kamerových systémů

Návrh a realizaci fotovoltaických elektráren pro rodinné domy včetně vyřízení dotací

Účetnictví, účetní a daňové poradenství